Otsikko: Oletko valmis sosiaaliseen sotaan?
Kirjoittaja: Anonyymi
Lähde: Haettu 17.8.2012 osoitteesta: http://takku.net/article.php/20081006183141300
Huomiot: Alkuperäinen artikkeli ”Are You Ready for Social War?” on julkaistu Modesto Anarchon numerossa 9, jonka voi ladata ilmaiseksi Infoshop Newsin sivulta.

Toimittanut ja koonnut Sosiaalisen sodan ministeriö

Hallitseva eliitti on juuri nyt kriisissä – jonka on saanut aikaan heidän aivan oma kapitalismin järjestelmänsä. Kehitys, joka alkoi useita vuosia sitten asuntorakennusbuumin aikaan tapana tehdä valtavia summia rahaa kavalien subprime-lainojen avulla, on saanut koko järjestelmän romahduksen partaalle. Kuten eräs sijoittaja totesi äsken paljastuneessa emailissa: ”toivon että pääsemme ulos ennen kuin tämä koko korttitalo sortuu.” Ja nimen omaan sortuminen on meneillään – kun yhä useammat kodit menevät konkurssiin ja subprime-lainakriisi[1] laajenee, menettävät yhä useammat pankit rahaa ja jotkut kaatuvat. Yhä useampien pankkien menettäessä rahaa ja ajautuessa konkurssiin, on yhtiöille ja yrityksille tarjolla yhä vähemmän rahaa lainattavaksi bisneksen tekoon.

Meitä kusettanutta järjestelmää pelastamaan kiirehtii itse Bush, väittäen että hallitus on ainoa instituutio, joka pystyy pelastamaan rahoitussektorin ja saamaan talouden takaisin raiteilleen (tiedäthän, hyväksikäyttämään meitä kaikkia, tuhoamaan Maata ja muuttamaan tavaramuotoon kaiken mitä näemme). Niinpä hallitus on tukenut suuria pankkeja ja yhtiöitä joka puolella, ottaen niitä haltuunsa (kansallistaen niitä) tarpeen mukaan. Mutta kun hallituksen tuki rikkaille kapitalisteille on lisääntynyt, niin myös tavallisten ihmisten viha on kasvanut, köyhyyden sulkiessa yhä useammat amerikkalaiset syliinsä. Tuli perseen alla edustajainhuone torjuikin 29. syyskuuta äänestyksessä hallituksen esityksen tukea Wall Streetia ja antaa heille ilmaisen kyydin siitä hyvästä että he kusettivat meitä kaikkia. Lopulta kongressi kuitenkin hyväksyi lakialoitteen, ja Bush vahvisti sen – onko joku oikeasti yllättynyt? Kriisi on kuitenkin kaikkea muuta kuin ohi, ja jo nyt repressio kasvaa niitä vastaan jotka rohkenevat unelmoida jatkuvaa köyhyyden, palkkaorjuuden, masennuksen/laman ja taantuman kierrettä vastaan. Lyhyen analyysin meneillään olevasta kriisistä tarjosivat Crimethinc ja Center for Strategic Anarchy (online-blogi), jotka kirjoittivat:

Mutta samalla kun pankit ja yritykset kaatuvat ja valtio yrittää kaikin voimin pelastaa tätä järjestelmää tuillaan – hallitus valmistautuu täysimittaisiin yhteiskunnallisiin levottomuuksiin. Joko vastauksena jatkuvaan taloudelliseen kriisiin, kasvavaan köyhyyteen, Afganistanin ja Irakin sotien vuoksi hallitukseen kohdistuvaan epäluottamukseen ja raivoon, tai kenties vaalien aiheuttaman suuttumuksen varalta, sijoitetaan 1. lokakuuta alkaen Yhdysvaltoihin USA:n sotajoukkoja, joiden tarkoitus on kotimaan levottomuuksien tukahduttaminen. World Socialist Websiten (paska poliittinen linja mutta kiinnostavia artikkeleita) mukaan:

Jos yhdistämme tämän repression meneillään oleviin, anarkisteihin ja muihin radikaaleihin kohdistuviin ratsioihin, saamme varsin synkän kuvan tulevista vuosista USA:ssa, ellemme ala tapella vastaan. Anarkisteja, kuten Eric McDavidia (ks. Modesto Anarcho #8 – pdf) uhkaa lähes 20 vuoden vankeustuomio, vaikkeivat he koskaan edes tehneet rikosta, vaan vain ’valmistelivat’ erilaisten iskujen tekemistä ympäristön vuoksi. Anarkisteilla, jotka RNC Welcoming Committeen kanssa järjestivät Republikaanien kansallisen puoluekokouksen (RNC) vastustusta, on nyt edessään jopa 8 vuotta ”mellakan valmistelusta.” Nämä ihmiset ansaitsevat tukemme ja solidaarisuutemme – mutta antavat myös osviittaa siitä mitä on tulossa.

Vaikkei repressio olekaan mitään uutta, meidän on ymmärrettävä, että valtio reagoi ilmassa olevaan jännitykseen ja yhteiskunnallisen maaperän nykytodellisuuteen. He tietävät, että ihmiset ovat kurkkuaan myöten täynnä hallitusta ja taloutta, ja kyrpiintyneitä niihin. He tietävät, että ihmiset alkavat kyseenalaistaa tämän koko järjestelmän ja kaiken mitä se edustaa. Kriisin laajetessa tavalliset meikäläiset käsittävät, että on meidän oman etumme mukaista taistella vastaan ja alkaa organisoitua keskenämme uusilla ja vaarallisilla tavoilla.

Niiden meistä, jotka toivovat näkevänsä tämän kapitalismiksi kutsutun valtavan hirviön lopun, on hyvä tietää että mielenkiintoisia aikoja on tulossa. Vaikuttaa siltä, että talous jatkaa heikkenemistään ja sotien raivoaminen Lähi-Idässä jatkuu. Lisäksi, kuka tahansa vaalit voittaakaan, on voittajalla käsissään raunioitunut talous, eikä mitään suunnitelmaa vetää USA ulos Irakista ja Afganistanista. Niinpä tässä historian vaiheessa on monia ”tilanteeseen puuttumisen” tai suoran osallistumisen paikkoja.

1.) Älä äänestä, ja kannusta muitakin olemaan äänestämättä. Vaalit johtavat huomiomme harhaan käsillä olevista suuremmista ja tärkeämmistä tehtävistä, nimittäin kapitalismista ja hallituksesta eroon pääseminen ja sellaisen maailman luominen, jossa tavallisilla ihmisillä on kontrolli jokapäiväisestä elämästään, yhteisöistään ja itsensä elättämisen keinoista. Boikotoi vaaleja – rohkaise suoraan toimintaan.

2.) Laita työtovereidesi, ystäviesi, vankitovereidesi, opiskelijatovereidesi ja naapuriesi kanssa alulle keskusteluryhmiä siitä mitä on meneillään. Keskustelkaa siitä, miten voimme tukea itseämme kasvavassa kriisissä ja miten voimme luoda autonomiaa hallituksesta ja kapitalistisesta järjestelmästä. Aloittakaa ruuan jakamisen ohjelmia ja puutarhoja, vallatkaa rakennuksia välttyäksenne vuokranmaksulta, ja alkakaa koota jaettuja resursseja yhteisönä. Keskustelkaa miten pitäisi toimia, jos poliisi ja/tai armeija tunkeutuu yhteisöönne. Jakakaa ystävien kanssa antiautoritaarisia julkaisuja (lehdet, pamfletit) ja tsekatkaa säännöllisesti news.infoshop.orgin ja takku.netin tapaisia webbisivuja pysyäksenne kärryillä siitä mitä on meneillään. Jos mahdollista, järjestäkää alueenne ihmisten suuria tapaamisia (’yleiskokouksia’) puhuaksenne näistä asioista. Keskustelkaa siitä mitä on tapahtumassa ja jakakaa informaatiota – organisoikaa yhteisönne kanssa.

3.) Muodosta ’läheisryhmä’ ihmisiä, joiden kanssa voit osallistua toimintaan. Tämän pitäisi olla ryhmä ihmisiä, jotka kaikki tuntevat toisensa ja johon ei kuulu ketään joka saattaisi olla ilmiantaja tai kyttä. Jos kuulet että meneillään on jonkinlaisia levottomuuksia; lakko, talonvaltaus, vankilakapina, ulosmarssi koulusta, mellakka, suuri mielenosoitus jne, niin hankkiutukaa kimppaan ja yrittäkää auttaa ja laajentaa sitä kamppailua. Arvostelkaa niitä, jotka yrittävät kanavoida nämä kamppailut takaisin järjestelmään. Kamppailujen täytyy olla niiden hallinnassa, jotka ne aloittavat ja järjestävät. Kaikkia niiden ihmisten yrityksiä, jotka haluavat omia kamppailumme seuraavan johtajan tai byrokraatin valitsemiseksi, täytyy vastustaa. Muodostakaa toimintaryhmiä ja laajentakaa, tukekaa ja auttakaa yhteisiä kamppailuja – vastustakaa byrokraatteja ja reformisteja.

4.) Suurimittaisen mellakoinnin ja yhteiskunnallisen levottomuuden tapauksessa meillä on monia tehtäviä. Ensimmäinen on luoda autonomisia vyöhykkeitä mellakoinnin ulkopuolelle. Näiden on oltava paikkoja, joissa valta on ihmisillä, eikä poliisin, ilmiantajien, hallituksen tai armeijan anneta tulla alueelle. Meidän on edistettävä tällaisen toiminnan poliittista luonnetta. Läheisryhmien kautta meidän on luotava lehtisiä ja julkaisuja, jotka tukevat kansannousua ja kehottavat laajempaan joukkotoimintaan. Meidän on kirjoitettava graffiteja ja liimattava julisteita joissa on sama viesti. Meidän on rohkaistava yhtiöiden ryöstämiseen ja resurssien ’yhteiseksi tekemiseen’. Meidän on rohkaistava talojen ja maan takaisin ottamiseen. Meidän on poistettava poliisin, vankiloiden, armeijan ja hallituksen infrastruktuuri yhteisöissämme. Meidän on oltava varuillamme epäsosiaalisten elementtien, kuten huumekartellien, raiskaajien ja murhaajien varalta yhteisöissämme. Meidän on oltava varuillamme rasististen elementtien varalta keskuudessamme ja meidän on yleistettävä kaikkien köyhien ja työtä tekevien kapina. Lopuksi meidän on luotava yhteyksiä muihin yhteisöihin, jotka toivottavasti myös nousevat kapinaan. Työnnä kapinaa kohti vallankumousta – luo köyhien ja työtätekevien autonomista valtaa.

[1] ”Subprime viittaa korkean riskin ja koron asuntoluottoihin (alle priiman), joita alettiin myöntää Yhdysvalloissa vähävaraisille, jotta näillä olisi mahdollisuus hankkia oma asuntonsa.” -fi.wikipedia.org (-suomentaja)