Otsikko: Uusi itsenäisyysjulistus
Kirjoittaja: Emma Goldman
Aihe: anarkismi
Päivämäärä: 1909
Lähde: Haettu 5.1.2014 osoitteesta https://sites.google.com/site/vallankritiikki/emma-goldman-maailman-vaarallisimman-naisen-puheita-ja-kirjoituksia/uusi-itsenaeisyysjulistus
Huomiot: Kirjasta Maailman vaarallisimman naisen puheita ja kirjoituksia, 2008 Työväen Tuotantokomitea. Suomennos Hannu Toivanen ja Ulla Vehaluoto. Alkuperäisjulkaisu Mother Earth, Vol. IV, no. 5, July 1909.

Kun ihmiskunnan kehityksen kuluessa olemassa olevat instituutiot osoittautuvat riittämättömiksi vastaamaan ihmisen tarpeisiin, kun ne pelkästään orjuuttavat, ryöstävät ja riistävät ihmisyyttä, on ihmisillä ikiaikainen oikeus kapinoida ja kumota nämä instituutiot. Pelkästään se tosiasia, että nämä voimat – vahingollisina elämälle, vapaudelle ja onnen tavoittelulle – on lainsäädännöllä laillistettu, jumalallisilla oikeuksilla pyhitetty ja poliittisella vallalla toimeenpantu, ei millään tavoin oikeuta niiden olemassaolon jatkuvuutta.

Meille nämä totuudet ovat itsestään selviä: että kaikki ihmiset rotuun, ihon väriin tai sukupuoleen katsomatta syntyvät tasa-arvoisiksi jakamaan elämän pöydästä; että tämän oikeuden turvatakseen täytyy ihmisten kesken vallita taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen vapaus; edelleen me katsomme, että hallinto on olemassa ainoastaan ylläpitääkseen erityisoikeuksia ja omistusoikeuksia; että se pakottaa ihmisen alistumaan ja näin ollen ryöstää häneltä ihmisarvon, itsekunnioituksen ja elämän.

Yhdysvaltain pääoman ja vallan kuninkaiden historia on toistuvien rikosten, epäoikeudenmukaisuuksien, sorron, häväistysten ja väärinkäytösten historiaa; ja kaikki tämä tähtää yksilön oikeuksien tukahduttamiseen ja kansan riistoon. Tämä laaja maa, joka on tarpeeksi rikas tarjoamaan kaikille lapsilleen kaikki mahdolliset mukavuudet ja takaamaan hyvinvoinnin kaikille, on harvojen käsissä samalla, kun miljoonat nimettömät ovat säälimättömien rikkauksien haalijoiden, kylmäveristen lainsäätäjien ja korruptoituneiden poliitikkojen armoilla. Amerikan väkevät pojat pakotetaan kulkemaan pitkin maata etsien turhaan leipää, monet tämän maan tyttäret ajetaan kaduille tienaamaan ja tuhannet herkät lapset uhrataan päivittäin mammonan alttarille. Näiden kuninkaiden valta pitää ihmiskuntaa orjuudessa, jatkuvassa köyhyydessä ja sairaudessa, ylläpitäen rikollisuutta ja turmeltuneisuutta; se kahlehtii vapauden hengen, tukahduttaa oikeudenmukaisuuden äänen, alentaa ja sortaa ihmisyyden. Se harjoittaa jatkuvaa sotaa ja teurastusta tuhoten maan ja hävittäen ihmisen parhaimmat ja hienoimmat ominaisuudet; se ruokkii taikauskoa ja tietämättömyyttä, kylvää ennakkoluuloja ja erimielisyyttä, se tekee ihmisperheestä paarialuokan.

Näin ollen me vapautta rakastavat miehet ja naiset, ymmärtäen tämän asiaintilan valtavan epäoikeudenmukaisuuden ja raakuuden, täten hartaan ylpeinä julistamme: että jokaisella yksilöllä on ja pitää olla vapaus omistaa itsensä ja nauttia työvoimansa täysistä hedelmistä; että ihminen on vapautettu kaikesta alamaisuudesta vallan ja pääoman kuninkaita kohtaan; että hänellä on, olemassaolonsa tosiasiasta johtuen, vapaa pääsy maahan ja kaikkiin tuotantovälineisiin sekä täysi vapaus määrätä ponnisteluidensa tuotoksista; että jokaikisellä yksilöllä on kiistämätön ja ylittämätön oikeus muodostaa vapaita ja vapaaehtoisia yhteenliittymiä muiden yhtä lailla suvereenien yksilöiden kanssa taloudellisissa, poliittisissa, sosiaalisissa ja kaikissa muissakin tarkoituksissa; ja että tämän saavuttaakseen ihmisen on vapautettava itsensä omaisuuden pyhyydestä, kunnioituksesta ihmisen tekemää lakia kohtaan, uskonnon pelosta, yleisen mielipiteen raukkamaisuudesta sekä kansallisen, rodullisen, uskonnollisen ja sukupuoleen perustuvan ylemmyyden typerästä pöyhkeydestä sekä ihmiselämän käsittämisestä ahtaan puritaanisesti. Tämän julistuksen tueksi, luottaen vakaasti ihmisen yhteisöllisten ja yksilöllisten taipumusten sopusointuiseen yhteensulautumiseen, vapauden ystävät pyhittävät ilolla tinkimättömän vakaumuksensa, voimansa ja älynsä, solidaarisuutensa ja elämänsä.